Diagnostika

Ar jēdzienu diagnostika visbiežāk apzīmē darbību kopumu, kuru mērķis ir slēpto defektu atklāšanu, to izraisīto bojājumu vai noviržu no aprēķinātā darba režīma objektam kopumā vai tā atsevišķām daļām. Mašīnu, agregātu un konstrukciju diagnostika –ar šo terminu tiek saistīti arī tādi apzīmējumi kā monitorings un prognozēšana.

Monitorings – process, kura ietvaros tiek nodrošināta vispārēja sistēmas funkcionēšanas kontrole. Par prognozi dēvē pamatotu atzinumu par iespējamiem objekta nākotnes stāvokļiem ar mērķi optimāli plānot tā funkcionēšanu. Prognozēšanai ir nepieciešamas zināšanas par objekta stāvokli, kuras veidojas, pamatojoties uz monitoringa un diagnostikas rezultātiem.

ierīce