reduktor
Gaisa kuģa vibrodiagnostika

D un D centrs uzsāk pētījumu projekta Nr.1.2.1.1/18/A/001 “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni: Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi; Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi; Viedā enerģētika un transports. Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Mūsu pētījuma nosaukums Nr. 4 “Gaisa kuģa perspektīvas vibrācijas diagnostikas tehnoloģijas kompleksa demonstrators”. Pētījuma mērķis ir realizēt stendu uz kura pamata var veikt vibrācijas diagnostikas tehnoloģiju attīstību jebkura tipa gaisa kuģiem. Šis stends ir arī nepieciešams jauno tehnoloģiju demonstrēšanai un popularizēšanai. Pētījums tiek īstenots no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.

reduktor
Planetārais reduktors

D un D centrs veiksmīgi pabeidza pētījumu Nr.18 “Planetārā reduktora dinamisko īpašību pētījums vibrodiagnostikas tehnoloģiju attīstībai un demonstratora izveidei” projekta VITEKC ietvaros. Pētījuma rezultāts ir eksperimentāli pierādītā planetāro reduktoru vibrodiagnostikas tehnoloģija. Pētījuma zinātniskie rezultāti ir publicēti sekojošos zinātniskajos rakstos:

 • - Mironov, A., Mironovs, D. Vibration Diagnostics of Planetary Gearbox of Engineering and Transport Machines Based on Spatial Model Application. No: 17th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : Proceedings, Volume 17, Latvija, Jelgava, 23.-25. maijs, 2018. Jelgava: 2018, 1315.-1321.lpp. ISSN 1691-5976. Pieejams: doi:10.22616/ERDev2018.17.N108
 • - Mironovs, A., Mironovs, D. Vibration Diagnostics of Planetary Gearbox of Engineering and Transport Machines Based on Spatial Model Application. No: 17th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" : Proceedings, Volume 17, Latvija, Jelgava, 23.-25. maijs, 2018. Jelgava: 2018, 1315.-1321.lpp. ISSN 1691-5976. Pieejams: doi:10.22616/ERDev2018.17.N108
logo
Pētījuma pabeigšana

SIA “D un D centrs” kopā ar Aviācijas Pētniecības Centru veiksmīgi pabeidza pētījumu projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas kompetences centrs (VITEKC) ietvaros. Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/008. Pētījuma rezultāts ir aviācijas dzinēja vibrodiagnostikas tehnoloģijas prototips (dažādu diagnostikas tehnoloģijas kopums) vibropases veidā, kas ir demonstrēts aviācijas dzinēja stendā funkcionēšanas apstākļos. Pētījuma zinātniskie rezultāti ir publicēti sekojošos zinātniskajos rakstos:

 • - A.Mironov, P.Doronkin, A.Priklonsky, I.Kabashkin, The Role of Advanced Technologies of Vibration Diagnostics to Provide Efficiency of Helicopter Life Cycle, Procedia Engineering, Proc. of the 16th Int. Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat 2016), 2016, Riga, Latvia (Indexed in SCOPUS).
 • - A.Mironov, P.Doronkin, A.Priklonsky, V.Badekha, Advanced Vibration Diagnostic Techniques for Overhaul Costs Saving of Helicopter Engines, 42nd European Rotorcraft Forum, Lille, France, 2016. (Indexed in SCOPUS).
 • - Mironov A., Doronkin P., Priklonsky A. (2018) Advanced Vibration Diagnostics for Perspectives of Helicopter Technical Maintenance. In: Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2017. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 36. Springer, pp. 137-149. (Indexed in SCOPUS).

Jaunumu ziņas

Jaunumu ziņās Jūs varat iepazīties ar mūsu centra attīstīšanu
 • 2018. gada 10. marts
 • D un D centrs uzsāk pētījumu Nr.18 “Planetārā reduktora dinamisko īpašību pētījums vibrodiagnostikas tehnoloģiju attīstībai un demonstratora izveidei” projekta VITEKC ietvaros. Pētījums ļaus izstrādāt un eksperimentali pierādīt planetārā reduktora vibrodiagnostikas tehnoloģiju, kas ir vēl viens solis priekšā vibrācijas diagnostikas jomā.

 • 2016. gada 22. decembris
 • D un D centrs ir reģistrējis savu preču zīmi Vibropassport™. Tas ir individuāls produkts, izgatavots D un D centrā, kas ir pasākumu komplekss virzīts uz gazturbīnu dzinēju diagnostiku, ka arī uz citām mašīnām un konstrukcijām. Vibropassport™ iekļauj sevī D un D centra izstrādāto un izmantoto diagnostikas metožu vairākumu, kuri tapa ilgus gadus. Vibropassport™ pastavīgi piepildās un attīstās.

 • logo
 • 2016.gada 20. septembris
 • D un D Centrs īsteno aviācijas dzinēju agregatu dinamiskas ipašības pētijumu aviācijas dzinēju vibrodiagnostikas tehnoloģiju izpētei un kompleksā demonstrātora izveidei sadarbībā ar SIA "Aviācijas Pētniecības Centrs". Pētījuma mērķis ir lidojumu drošības un lidmašīnu tehniskās ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana, kā arī tehniskās apkopes izdevumu samazināšana. Šīs pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros (VITEKC). Projekts tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

 • ERAF
 • 2015.gada 30. oktobris
 • Pētījums 1.22. “Gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas izstrāde” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros notiek pēc plāna un tiks pabeigts līdz 31.12.2015.

 • 2015.gada 03. jūlijs
 • 2015. gada 30. jūnijā SIA „D un D centrs” pabeidz nozares pētījumu Nr. 1.26 „Transporta un enerģētikas iekārtu ritgultņu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas un monitoringa iekārtas izstrāde” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, un individuālo pētījumu Nr. 1.32 „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas izstrāde” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros.

 • 2015.gada 19.maijs
 • 2015.gada maijā pētījuma Nr. 1.32. „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros tika slēgts līgums helikoptera lāpstiņas trešā maketa aprīkojumam un tika pabeigti otrā maketa modālie izmēģinājumi.

  Projekts realizējas ar LIAA atbalstu un ERAF finansējumu.

  ERAF

  Pētījuma 1.22. “Gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas izstrāde” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros tika pabeigti cauruļvada laboratorijas maketa izmēģinājumi un tika uzsākti dabas maketa izmēģinājumi testa režīmā.

 • 2014. gada novembris
 • SIA “D un D centrs” izsludina šādus iepirkumus:

  1. Cauruļvada maketu izstrāde, izgatavošana un uzstādīšana
  2. Sensoru un mērīšnas aprīkojumu komplekts cauruļvada maketu pētīšanas un testēšanas darbiem

  Finansiālais atbalsts ERAF.

  ERAF

  Iepirkums nepieciešams SIA “D un D centrs” realizētā pētījuma Nr. 1.22. „Gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas izstrāde” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

 • 2014. gada oktobris
 • Pētījuma 1.22. “Gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas izstrāde” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros tika pabeigts cauruļvada maketa digitāla modeļa izstrādes pirmais posms un tika izstrādātas tehniskās prasības maketam. Pētījuma Nr. 1.32. „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros notika helikoptera lāpstiņas maketa modālie izmēģinājumi un tika noteiktas tā dinamiskās raksturīpašības.

 • 2014. gada jūlijs
 • D un D centrs uzsāk pētījuma 1.22. “Gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas izstrāde” projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. Pētījuma mērķis ir izstrādāt gāzes un šķidruma cauruļvadu vibrācijas monitoringa perspektīvās tehnoloģijas, kas nodrošina cauruļvadu drošību un to ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu.

 • 2014. gada jūlijs
 • SIA “D un D centrs” izsludina šādus iepirkumus:

  1. Aprīkojums daudzkanālu deformācijas un nobīdes mērīšanas sistēmai
  2. Algoritmi un kodi datu apstrādei no daudzkanālu mērīšanas sistēmas saskaņā ar sensoru izvietošanas shēmu
  3. Daudzkanālu mērīšanas iekārta un programmatūra instalēšanai uz rotējoša nesošā propellera spundes izvietotas platformas

  Finansiālais atbalsts ERAF

  ERAF
  Iepirkums nepieciešams SIA “D un D centrs” realizētā pētījuma Nr. 1.32. „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.
 • 2014.gada 24.aprīlī
 • SIA "D un D centrs" izsludina iepirkumus

  1. Speciāli izstrādātie algoritmi un kodi (specializētas programmatūras) datu apstrādei no daudzkanālu mērīšanas sistēmas saskaņā ar sensoru izvietošanas shēmu
  2. Speciāli izstrādāta sistēma (daudzkanālu mērīšanas iekārta un programmatūra) instalēšanai uz rotējoša nesošā propellera spundes izvietotas platformas
  3. Daudzkanālu deformācijas un nobīdes mērīšanas sistēmu aprīkojums

  Iepirkums nepieciešams SIA "D un D centrs" realizētā pētījuma Nr. 1.32. „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

 • 2014.gada 17.janvarī
 • Iepirkums nepieciešams SIA "D un D centrs" realizētā pētījuma Nr. 1.32. „Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas” vajadzībām projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.
 • 2013.gada decembrī
 • SIA "D un D centrs" uzsāk pētījuma 1.32. "Transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvas monitoringa tehnoloģijas izstrāde" projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002. Pētījuma mērķis ir izstrādāt transporta un enerģētikas mašīnu rotējošu lāpstiņu adaptīvu monitoringa tehnoloģiju, veicot to dinamisko īpašību kontroli reālā laikā.
 • 2013.gada 3.septembrī
 • SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” sadarbībā ar SIA „D un D centrs”, SIA „SILTUMS & ENERĢĒTIKA” un SIA “Vibroakustikas laboratorija” uzsāka nozares pētījuma 1.26 „Transporta un enerģētikas iekārtu ritgultņu vibrācijas monitoringa perspektīvas tehnoloģijas un monitoringa iekārtas izstrāde” īstenošanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „TRANSPORTA MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.
  Projekta mērķis ir ritgultņu vibrācijas monitoringa adaptīvas tehnoloģijas un monitoringa iekārtas prototipa izstrāde, kas nodrošinās darbojošos mašīnu un mehānismu ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu. Pētījuma veikšanas rezultātā tiks radīta un izmēģināta transporta, enerģētikas un rūpniecisku mašīnu gultņu monitoringa perspektīva tehnoloģija, kā arī mašīnu un mehānismu ritgultņu vibrācijas monitoringa iekārtas eksperimentālais modelis – prototips. Prototips reprezentēs tehnisko līdzekļu kompleksu, ieskaitot vibrācijas un rotācijas ātruma devējus, ierīci un portatīvu datoru, kā arī programmatūru tehnoloģijas metodiskā pamata realizācijai. Ar tehnoloģijas palīdzību būs iespēja veikt nepārtrauktu vai periodisku gultņa stāvokļa kontroli praktiski jebkurai transporta, enerģētikas vai rūpniecības mašīnai un mehānismam. Savukārt prototips ļaus nodemonstrēt tehnoloģijas pielietošanas efektivitāti mašīnu tehniskās ekspluatācijas un tekošā remonta laikā un pamatos šīs tehnoloģijas ieviešanas lietderību ar mērķi samazināt ekspluatācijas izdevumus, samazināt dīkstāves, paaugstināt ekspluatācijas drošību un konkurētspēju.
 • 2013. gadā septembrī
 • Eiropas Helikopteru forumā Maskavā, tika prezentēts darbs “vienotā progresīvā nesagraujošās kontroles un tehniskās apkopes sistēma KH (“Krievijas Helikopteri”) helikopteriem”, kuru izstrādāja D un D Centrs kopā ar “Krievijas Helikopteri”.
 • 2013. gadā jūlijā
 • Mēs uzsākām jauno eksperimentālo vibrācijas diagnostikas paņēmienu programmu, kas balstās uz Aviācijas Pētniecības Centra aprīkojuma. Programma ietver sevī eksperimentālos pētījumus un vibrācijas diagnostikas paņēmienu validāciju tādiem objektiem, kā: gāzturbīna dzinēja gultņi un gāzes trakts; helikoptera transmisijas gultņi un piedziņa; rotora reduktors, lāpstiņas un sašķiebuma automāts un t.t.
 • 2013. gada maijā
 • D un D Centrs uzsāka helikoptera rotora jaunās kompozīta lāpstiņas modeļa modālos izmēģinājumus pēc vadošas Mil helikoptera ražotāja AS “Kazan Helicopters” pasūtījuma.
 • 2012. gada novembrī
 • Tika uzsākta jaunā eksperimentālā programma kopīgi ar Flandrijas mehatronikas tehnoloģisko centru. Programma ir versta uz gultņu vibrācijas diagnostikas adaptīva paņēmiena iespēju pārbaudi. Sērijveidīgie testi apstiprināja paņēmiena augsto efektivitāti un nodrošināja jaunās iespējas metodikas attīstībai
 • 2012. gada junijā
 • D un D Centrs uzsāka Veselības un Izmantošanas Kontroles Sistēmas (VIKS) jaunās koncepcijas attīstību “RH” preces zīmoga helikopteriem pēc AS “Russian Helicopters” pasūtījuma.
 • 2012. gada novembrī
 • Tika uzsākta jaunā eksperimentālā programma kopīgi ar Flandrijas mehatronikas tehnoloģisko centru. Programma ir versta uz gultņu vibrācijas diagnostikas adaptīva paņēmiena iespēju pārbaudi. Sērijveidīgie testi apstiprināja paņēmiena augsto efektivitāti un nodrošināja jaunās iespējas metodikas attīstībai
 • 2011.g septembrī
 • Kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti, Transporta un sakaru institūtu un aviokompāniju „RAF-AVIA” tika nodibināts „Aviācijas pētniecības centrs”. Centra pamatvirzieni ir pētniecība un izstrāde, moderno aviācijas tehnikas stāvokļa un ekspluatācijas tehnoloģiju testēšanas sfēra, kā arī speciālistu sagatavošana. Šobrīd tiek saskaņotas vai ir jau parakstītas vienošanās par šādu pakalpojumu sniegšanu ar tādām zināmām organizācijām, kā „Fraunhofera” institūts (Vācija), „Antonova konstruktoru birojs” (Ukraina), "Krievijas helikopteri" un „GosNIIGA” (Krievija). Notiek sarunas ar firmām no Vācijas un Lielbritānijas.
 • 2011.gada 14.septembrī
 • 37.Eiropas helikopteru forumā Milānā (Itālija) tika prezentēts kopīgs ar „Russian Helikopters” referāts Jaunas diagnostikas metodes modernām helikopteru monitoringa sistēmām.
 • 2011.gada jūlijā
 • Tika noslēgts līgums ar „Russian Helicopters”, Krievija, kurš paredz helikopteru tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas jaunāko metožu analīzi un izstrādi.
 • 2011.gada maijā
 • Noslēdzās helikoptera dzinēju monitoringa eksperimentālās sistēmas izmēģinājumu ekspluatēšana, kura notika helikopteru kompānijā rietumu Sibīrijā.
 • 2011.gada martā
 • Seminārā ar helikoptera ekspluatācijas speciālistiem tika prezentēta jauna helikoptera galvenā reduktora planetārās pakāpes diagnostikas metode.
 • 2010.gada 20. – 22.septembris
 • Beļģijas pilsētā Lēvenā notika konference „Trokšņa un vibrācijas projektēšana”, kur tika prezentēts stenda referāts „Turbomašīnas korpusa vibrācijas modelis un tā pielietošana stāvokļa kontrolei”.
 • 2010.gada 22. – 23.aprīlis
 • Latvijā, Rīgā, Transporta un Sakaru Institūtā notiks zinātniski-praktiskā un akadēmiskā konference „Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”, kur mēs prezentēsim „Mobilo sakaru mastu kontroles problēmas un to vibrācijas diagnostika”.
 • 2010.gada 13.februārī
 • SIA "D un D centrs" pabeidz projekta: „Rūpnieciskais pētījums helikoptera dzinēja vibrācijas diagnostikas un monitoringa ekspluatācijas apstākļos sistēmas izstrādei” realizāciju.
 • 2009.gada 01. – 04.septembris
 • 12-ajā Starptautiskajā simpozijā par turbomašīnu nestacionāro aerodinamiku, aeroakustiku un aeroelastību, Londonas imperiālā koledžā tika prezentēts mūsu pārskats „Aerodinamisko slodžu mainīgo modelēšana turbīnā, pamatojoties uz eksperimentālajiem datiem”.
 • 2009.gada 28.septembrī
 • SIA "D un D centrs" pabeidz projekta: „Rūpnieciskais pētījums helikoptera dzinēja vibrācijas diagnostikas un monitoringa ekspluatācijas apstākļos sistēmas izstrādei”
 • 2007.gada 9. decembrī
 • Tika parakstīts līgums mazās energoierīces dzinēju un agregātu (reduktora un ģeneratora) monitoringa sistēmas izveidošanai.
 • 2007.gada oktobra beigas
 • Veikta turbomašīnu monitoringa tehnoloģijas atsevišķo elementu aprobācija uz vidēji jaudīgas elektrostacijas turbīnes.
 • 2007.gada 30.aprīlis- 2.maijs.
 • Kopenhāgenā ir notikusi starptautiskā konference IOMAC 2007 , kura veltīta konstrukciju un būvju operāciju analīzei un kurā piedalījās mūsu pārstāvis.
 • 2005.gada 6.-9.decembrī
 • Maskavā notikusi 2. Starptautiskā zinātniski-tehniskā konference “XXI. gadsimta aviācijas dzinēji”, kurā dalībnieku uzmanībai tika piedāvāts mūsu referāts “Vibrācijas pases ieviešana dzinējiem TB3-117 kā pamats to pārvešanai ekspluatācijā pēc stāvokļa”.
 • 2005.gada 17.jūnijā.
 • Dāņu firmas „Bruel & Kjaer“ birojā tika prezentēta dzinēja TB3-117 vibrāciju monitoringa sistēma, kura tiek izveidota uz minētās firmas iekārtu bāzes.
 • 2004.gada 16.-19.novembrī
 • Tika veikti kompleksa darbi dzinēja testēšanas izmēģinājumiem uz vibrācijas reģistrācijas stenda.
 • 2004.gada 24.aprīli
 • tika parakstīts līgums vibrācijas pases ieviešanas metodikas izstrādei helikoptera dzinējam TB3-117.