Rotējošo mašīnu vibrodiagnostika

Rotējošās mašīnas ir sistēmas, kurās nekustīgās daļas mijiedarbojas ar rotējošām daļām. Kā piemērus var minēt kompresorus, turbīnas, dzinējus, vēja ģeneratoru rotorus u.t.t.

ģenerātors
darbagalds
rotors
dzīnējs

Šo mašīnu atteice vai novirze no aprēķina darba režīma var apdraudēt cilvēku drošību, novest pie smagām sekām humanitārajā un ekoloģiskajā sfērā, kļūt par iemeslu finansiāliem zaudējumiem. Tādēļ nepārtraukta to darbspēju kontrole (monitorings) un galveno mezglu diagnostika ir svarīga to tehnisko ekspluatācijas sistēmu daļa. Pie kritiskiem elementiem, vērtējot no ekspluatācijas pieredzes viedokļa transporta, enerģētikas un ražošanas nozarēs, attiecina gultņus, reduktorus un zobpārvadus, lāpstiņu agregātus (kompresorus un turbīnas), degkameras, vārpstas un transmisijas.

Vai jūs zināt ka ...

2014. gadā 39% elektroenerģijas Danijā tika ražota no vēja. Kopējā vēja ģenerātoru jauda pasaulē ir aptuvēni 400 GW.