Perspektīvās vibrodiagnostikas metodes

Lai būtu iespējams ne tikai noteikt objekta darbnederīgumu, bet arī veikt konstatētā bojājuma lokalizāciju ar mērķi minimizēt izdevumus tā novēršanai, ir nepieciešams pielietot perspektīvas diagnostikas metodes. Šo metožu apguve nodrošina reālu darbojošos mašīnu, konstrukciju un citu objektu drošības līmeņa un ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes celšanos.

D un D centra uzdevumi– perspektīvo darbojošos mašīnu un konstrukciju diagnostikas metožu izstrāde un popularizēšana. Šo metožu mērķis - nodrošināt tādu mašīnu un konstrukciju ekspluatāciju, kas atbilstu to tehniskam stāvoklim visā to darbmūža periodā, sākot no izstrādes brīža un līdz utilizācijai.

Objekta funkcionālo stāvokli mēs novērtējam, vadoties pēc fizisko signālu dinamiskās daļas, kas atspoguļo mehāniskās, aerodinamiskās un citas mijiedarbības, ieskaitot vibrāciju, deformācijas, dažreiz pulsācijas. No vienas puses mūsu vibrodiagnostikas metodes ir balstītas uz progresīvām dinamisko signālu mērierīcēm:

  • Trīskomponentu sensori vibrācijas mērījumiem plašā frekvenču (līdz 50 kHz un vairāk) un dinamiskajā diapazonos (130 dB un vairāk),
  • Plēves pjezoelektriskie sensori deformāciju mērījumiem un spiediena pulsāciju sensori ar praktiski neierobežotu diapazonu,
  • Griezes momenta sensori,
  • Bezvadu iekārtas reāllaika datu pārraidei;

vibrodiagnostikas metodes

no otras puses – D un Dvibrodiagnostika bāzējas uz tādām signālu apstrādes metodēm, kas balstīti uz fiziskiem modeļiem, kuros tiek parādīta konkrētā objekta dinamisko slodžu veidošanās, kā arī šo slodžu transformācijas un svārstības. Šīs metodes ļauj novērtēt konkrētā mašīnas agregāta vai konstrukcijas funkcionēšanas kvalitāti pēc relatīvās skalas, nevis vibrāciju līmeņos, kuriem ir liela rezultātu izkliede pat tādu objektu starpā, kas pieder pie viena tipa.