Kāpēc vibrācija?

Kā stāvokļa indikatorus plaši izmanto dažādus fizisko procesu parametrus, starp kuriem lielāko popularitāti ir iemantojusi vibrācija, jo ietver sevī informāciju praktiski par visiem procesiem, kuri norisinās mašīnā tās darbības laikā. Stāvokļa indikatoru efektivitāte ir ilustrēta ar agregāta stāvokļa degradācijas grafiku tā funkcionēšanas laikā, uz kura ir atzīmēti iespējamie šo izmaiņu atklāšanas termiņi.

grafiks
Objekta stāvokļa atkarība no laika un indikatoru parādīšanās momenti.

Salīdzinot ar piedūmojumu, temperatūras paaugstināšanu un troksni, pat salīdzinoši vienkāršs vibrācijas parametrs nodrošina savlaicīgas problēmas atklāšanas priekšrocību. Pateicoties tam parādās laiks lai ieplānotu tehnisko apkalpošanu vai remonta darbus objekta lietotājam ērtākajā laikā.

Vai jūs zināt ka ...

Vibrācija (no latīņu: vibratio "svārstība", "trīcēšana") ir zemas frekvences mehāniskas svārstības.

- Wikipedia